Ponyo Ponyo Ponyo, Sakana No Ko...

Lyrics (Romaji):
Ponyo Ponyo Ponyo sakana no ko
Aoi umi kara yatte kita
Ponyo Ponyo Ponyo fukurannda
Manmaru onaka no onna no ko
Peta-peta pyon-pyon
Asitte iina kakechao
Migi-migi-bun-bun
Otetewa iina tunaijao

Anoko to haneru to une mo odoruyo
Paku-paku chu-gyu, paku-paku chu-gyu
Anoko ga daisuki

Makkakka no Ponyo Ponyo Ponyo sakana no ko
Gake no ue ni yatte kita
Ponyo Ponyo Ponyo onna no ko
Manmaru onaka no genkina ko

Lyrics(English):
Ponyo Ponyo Ponyo, it's a fish kid
It came from the blue ocean
Ponyo Ponyo Ponyo,
She is a round bellied girl
Peta-peta pyon-pyon
How nice to have feet! I'll try to run!
Migi-migi-bun-bun
How nice to have hands! I'll try to hold hands with!

When I jump with her, my heart dances along
Paku-paku chu-gyu, paku-paku chu-gyu
I love her so much!

Ponyo Ponyo Ponyo, it's a fish kid in red
It came from the blue ocean
Ponyo Ponyo Ponyo,
She is a round bellied girl